Agulla de lectura màxima per duròmetres

Aguja de lectura máxima para durómetros

Agulla de lectura màxima per duròmetres

Aplicacions

L'agulla de lectura màxima per als duròmetres BAXLO està especialment dissenyada per retenir la mesura màxima en els mesuraments de materials no elàstics o en els mesuraments de la duresa de les fruites que ho requereixin.

Més informació

Es suministra sota comanda.