Micròmetres Digitals Sèrie Top Precision 0,001 mm.